Nouvo 3
Giá xe : 100k (1n) - 80k (3n)
Loại xe : Yamaha
Màu sắc : Trắng đen